De SPN
De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vergunninghouder voor prenatale screening vanuit de Wet op Bevolkingsonderzoek (Wbo). De counseling voor prenatale screening, de testen voor down-, edwards- en patausyndroom en het SEO vallen onder de Wet op het bevolkingsonderzoek.
De SPN wil dat elke zwangere en haar partner een goed geïnformeerde keuze kunnen maken over prenatale screening en dat deze screeningstesten optimaal uitgevoerd worden. Daartoe coördineert, bevordert, bewaakt en borgt de SPN de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio.
De SPN heeft een Bestuur, een Bureau, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.


Raad van Toezicht
Dr. Ruurd Jan Roorda MBA, voorzitter
Ron Boumans, lid
Dr. Gert van Enk, lid

Bestuur
Dr. ir. Annette Stolwijk

 

 


SPN okt 2020

Deskundigen prenatale screening:
Dr. Esther Sikkel
Caroline Adriaanse
Drs. Desirée Moens-van de Moesdijk
Jacqueline Verschuren
Senior-beleidsmedewerker:
Dr. ir. Merel Oortveld
Beleidsmedewerker:
Puck Keurentjes MSc
Kwaliteitsfunctionaris:
Drs. Monique Bootsma-Fleurkens
Managementassistenten:
Marion van den Heuvel
Rebecca Jansen-Peeters

Gynaecoloog en voorzitter:
Dr. Robbert Rijnders
Echoscopist:
Bianca Bruijns
Verloskundige:
Nanna Coblijn
Klinisch geneticus:
Dr. Ilse Feenstra
Labspecialist:
Dr. Brigitte Faas