Peridos, het Perinatologisch Dossier voor de screening, is de landelijke database waarin gegevens over de prenatale screening worden vastgelegd. Het bevat informatie van alle zorginstellingen en zorgverleners die zich bezighouden met prenatale screening.

Zorgverleners sluiten in Peridos een kwaliteitsovereenkomst voor counseling, TTSEO en/of ETSEO af. Alle afgesloten samenwerkingscontracten tussen zorginstellingen en regionale centra zijn in Peridos opgeslagen en terug te vinden. Zorgverzekeraars kunnen in Peridos nagaan of zorginstellingen en zorgverleners bevoegd zijn om prenatale screening uit te voeren.

Peridos bevat ook zorginhoudelijke gegevens over de prenatale screening. De SPN gebruikt deze informatie om de kwaliteit van de prenatale screening te borgen en te monitoren.

Peridos bevat persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons daarbij aan de geldende wetten en regelgeving. Welke gegevens in Peridos zijn vastgelegd, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft, leest u in de privacyverklaring.