Opleiding
Informatie over erkende opleidingen tot counselor prenatale screening, NT-echoscopist en SEO-echoscopist vindt u op de volgende websites:
 

- Counselor prenatale screening 
- NT-/SEO-echoscopist
 
Nascholing
 
Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019-2021 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen, daarnaast is er een verplichte bijscholing voor de 13-wekenecho. Counselors kunnen kiezen voor tenminste twee van de volgende nascholingen: e-learning prenatale screening voor counselors, counselingsvaardigheden prenatale screening via TrainTool of een andere nascholing over prenatale screening. Voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35-50 counselingsgesprekken per jaar voeren, is TrainTool een verplichte scholing.
Ook de PNS-site geeft informatie over scholing.

NT- en SEO-echoscopisten dienen 16 accreditatiepunten aan scholing te behalen gedurende 2 jaar. Wegens de lagere beschikbaarheid van bijscholing door de Coronacrisis is besloten om de bijscholingsronde 2020/2021 eenmalig aan te passen: in plaats van 16 punten dienen alle echoscopisten 10 bijscholingspunten te behalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de PNS-site.
 
NT 12w07 kopie