Opleiding
Informatie over erkende opleidingen tot counselor prenatale screening, NT-echoscopist en SEO-echoscopist vindt u hier.

Nascholing
NT- en SEO-echoscopisten dienen 16 accreditatiepunten aan scholing te behalen gedurende 2 jaar. Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen, daarnaast is er een verplichte bijscholing voor de 13-wekenecho. Counselors kunnen kiezen voor tenminste twee van de volgende nascholingen: e-learning prenatale screening voor counselors, counselingsvaardigheden prenatale screening via TrainTool of een andere nascholing over prenatale screening. Voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35-50 counselingsgesprekken per jaar voeren, is TrainTool een verplichte scholing.
Ook de website www.pns.nl geeft informatie over scholing.

Webinar
Landelijk webinar casuïstiek prenatale screening 30 november 2020.
Klik hier voor info en aanmelding. 


NT 12w07 kopie