Stichting Prenatale screening regio Nijmegen

coördineert, bevordert, monitort en borgt de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende opties. Binnen de prenatale screeningen worden onderstaande verrichtingen aangeboden.

Counseling

Counseling voor prenatale screening is het informeren en begeleiden van de zwangere, zodat zij een keuze kan maken voor wel of geen screening op down-, edwards- en patausyndroom en op lichamelijke aandoeningen via het SEO.

NIPT

Vrouwen die screening op down-, edwards-, en patausyndroom wensen, kunnen kiezen voor de NIPT. De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke TRIDENT-2-studie.

ETSEO

Zwangeren kunnen kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap om hun ongeboren kind te laten onderzoeken op structurele (lichamelijke) afwijkingen. Het eerste trimester SEO (ETSEO) wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS-studie.

TTSEO

Zwangeren kunnen rond de 20e week van de zwangerschap een tweede trimester SEO laten uitvoeren. Met het tweede trimester SEO (TTSEO) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind.

Actueel

Agenda

 • Nabespreking beeldbeoordeling TTSEO

  • 10-01-2023
  • 18.00-21.00
  • Nabespreking

  De SPN organiseert na elke ronde TTSEO-beeldbeoordelingen een nabespreking.

 • Trident-symposium Utrecht

  • 26-01-2023
  • 12.00-17.00
  • Symposium

  Op 26 januari 2023 organiseert het NIPT-consortium in samenwerking met de Regionale Centra voor Prenatale Screening het TRIDENT eindsymposium ‘De (toe)komst van NIPT in Nederland’.

 • Webinar: NIPT vanaf 1 april 2023 - wat verandert er?

  • 07-02-2023
  • 14.00-16.00
  • Webinar

  Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op alle wijzigingen rondom de NIPT, wordt een interactief webinar gehouden op 7 februari 2023 getiteld: “NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verandert er?” 

 • Symposium Foetale Echoscopie

  • 16-02-2023
  • 9:30-16.00
  • Symposium

  Op donderdag 16 februari vindt het symposium Foetale Echoscopie plaats.

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat