| oktober 2021 |
Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief

| najaar 2021 |

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening:
• Het eerste webinar is een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich aanmelden voor het webinar van 1 november door middel van deze link.
• Het tweede webinar is een casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich voor dit webinar van 30 november aanmelden door middel van deze link.

 

| september 2021 |
Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief

| september 2021 |
Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief

| augustus 2021 |
Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief

| juli 2021 |    

De SPN brengt voor het eerst het jaarverslag uit als publieksversie. Hierin zijn de belangrijkste zaken uit het kwaliteitsjaarverslag en een overzicht van de uitgevoerde prenatale screening in de regio in 2020 weergegeven.

Voor geïnteresseerden is ook het kwaliteitsjaarverslag van de SPN beschikbaar. Hierin leest u over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, over de activiteiten van de SPN op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Klik hier voor eerdere kwaliteits(jaar)verslagen.