Counseling

Counseling

De zwangere en haar partner hebben de keuze om al dan niet geïnformeerd te worden over prenatale screening op aangeboren aandoeningen. De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is de test voor screening op down-, edwards en patausyndroom. Voor het screenen op lichamelijke aandoeningen is structureel echoscopisch onderzoek (SEO) mogelijk in het eerste trimester van de zwangerschap (13 wekenecho) en/of in het tweede trimester van de zwangerschap (20 wekenecho). Het counselingsgesprek heeft als doel de zwangere in staat te stellen een weloverwogen en geïnformeerde keuze te laten maken met betrekking tot het al dan laten uitvoeren van prenatale screeningstesten.

De zwangere en haar partner kunnen zich op een counselingsgesprek voorbereiden door de PNS-website te raadplegen. Hier vindt de zwangere keuzenhulpen over de NIPT , het Eerste Trimester SEO en het Tweede Trimester SEO.

Een counselingsgesprek moet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voldoen en mag enkel worden uitgevoerd door een zorgverlener wanneer hij of zij een kwaliteitsovereenkomst counseling heeft afgesloten met een Regionaal Centrum en werkt in een zorginstelling met een contract voor de counseling prenatale screening. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke overeenkomst dient te worden voldaan aan de gestelde opleidingseisen. Het afsluiten en beheren van deze overeenkomsten en contracten gebeurt in Peridos.

Tarief

Het vastgestelde tarief van een counselingsgesprek voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen is voor 2024 vastgesteld op €77,46. Informatie over kosten voor de zwangere en vergoeding door de zorgverzekeraar vindt u op de PNS-website.

 

Aanvragen

Kwaliteitsovereenkomst

Voor zorgverleners:
Vul onderstaand formulier in.

aanvraagformulier

Contracten

Voor organisaties: neem contact op via
024 361 96 03 of 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kwaliteitsborging

De SPN monitort en borgt de kwaliteit van deze counselingsgesprekken. Dit gebeurt op zorgverlenersniveau en op zorginstellingsniveau.

Iedere zorgverlener dient te voldoen aan de opleidingseisen voordat hij of zij een kwaliteitsovereenkomst kan aangaan met de SPN. De SPN ziet erop toe dat de zorgverlener zich voldoende bijschoolt gedurende de uitvoering van het counselen. De bijscholingseisen voor counselors kan je raadplegen op de PNS-website. Naast de bijscholing dient een counselor voldoende gesprekken te voeren. Jaarlijks controleert de SPN het aantal gevoerde gesprekken van de zorgverlener.

Op zorginstellingsniveau vindt eens in de twee jaar een kwaliteitstoets plaats. Deze kwaliteitstoets is gericht op verschillende kwaliteitseisen en beoordeelt onder andere de werkwijze binnen de praktijk, het bezit van geldige documenten, de aangeleverde registratie gegevens en de omgang met persoonsgegevens. Deze toets verloopt digitaal met een vragenlijst in Peridos. Jaarlijks rapporteert de SPN aan elke organisatie over de counseling die zij voorgaand jaar heeft uitgevoerd. Deze gegevens zijn gespiegeld aan voorgaande jaren en met de gegevens van de regio.

Bezwaarprocedure

Als een uitvoerder (counselingspraktijk, echocentrum, screeningslaboratorium, echoscopist en counselor) het niet eens is met de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de SPN, kan men bezwaar maken. De bezwaarprocedure vindt u terug op de PNS-website.

Scholing

Iedere counselor dient voldoende bijscholing te volgen om bevoegd te blijven in het counselen over prenatale screening. Meer informatie hierover vind je op PNS. Ook vind je hier een overzicht van alle relevante bijscholing welke georganiseerd wordt. Daarnaast biedt de CLBPS regelmatig Webinars aan. Eveneens organiseert de SPN scholing en regionale bijeenkomsten. Dit vind je terug in de agenda. Ook biedt de SPN een bijscholing CRL-meting zwangerschapsdatering aan, klik hier voor meer informatie.

Registratie

De registratie van prenatale screening gegevens vindt plaats in het landelijke informatiesysteem Peridos. Alle gegevens rondom de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO worden hierin vastgelegd om de kwaliteit van de screening te monitoren.

In Peridos worden (bijzondere) persoonsgegevens geregistreerd waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. De geldende wet- en regelgeving wordt hierbij gevolgd. Zorgverleners waarvoor toegang tot Peridos noodzakelijk is, verkrijgen deze via een persoonlijk account. Voor meer informatie: Peridos-website.

Indien u zich wilt registreren als uitvoerend zorgverlener voor counseling, meldt u dan aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat